elektronik

Prylarnas historia tar sig an elektroniken

The story of stuff har levererat ännu en animerad berättelse, med Annie Leonard som pedagogisk och engagerad berättare. Den här gången är det våra elektriska prylar som får sin historia berättad. Leonard kritiserar dagens devis ”design to dump” och efterlyser en ny: ”design to last”. Så här kan man också berätta en historia, med humor, text, rörlig bild och tal i en skön kombination. Och i nederkant kan tittaren på svar på frågor som dyker upp under berättelsens gång.