PR

PR bakom kulissen

De flesta av de artiklar som publiceras i en vanlig svensk dagstidning finns inte där för att reportern själv har tagit reda på något, alltså på egen hand nosat upp en nyhet. Oftast är det någon som velat berätta något, och tagit kontakt med redaktionen. Här finns en intressant redogörelse för hur det kan gå till. Via Eccho.