Predatory journals

Listan som försvann

Jeffrey Beall är sannolikt en av världens mest kända och, sedan ett par veckor tillbaka, mest eftersökta bibliotekarier. Kändisskapet erövrade han genom att starta och driva bloggen Scholarly Open Access där han publicerade en lista över vad som brukar kallas predatory journals. Beall hade, liksom många andra, sett antalet vetenskapliga tidskrifter öka kraftigt och insåg att flera inte hade som främsta mål att sprida vetenskapliga rön utan att tjäna pengar på publikationshungriga forskare. Rovdjuren bombarderar forskare med erbjudanden om publicering, ibland utan att upplysa om den avgift som krävs för att manuset ska tas in. De här tidskrifterna, med obefintlig granskning av artiklarna, började dyka upp 2010 och är idag uppe i något tusental. Hur bristfällig granskningen kan vara visade sig när Dr Peter Vamplew, forskare i datavetenskap vid Federation University i Australien, tröttnade på alla mail från tidskriften International Journal of Advanced Computer Technology och skickade in en artikel som enbart bestod av orden “Get me off your fucking mailing list” upprepade 863 gånger. Artikeln accepterades.

Jeffrey Bealls lista innehöll drygt 900 tidskrifter när den plötsligt, i mitten av januari, upphörde att existera. Journalister och bloggare sökte Beall för att få veta varför han hade tagit bort listan. Hade han blivit hotad? Hade han tröttnat? Bibliotekarien har hittills vägrat att svara.

Här blir Jeffrey Beall intervjuad (innan listan försvann) om sin syn på predatory journals.