Samhällsmagasinet

Namnförvirring

Härom dagen steg antalet besökare på den här sidan kraftigt. Orsaken visade sig vara Samhällsmagasinet, en ”nystartad online-TV-satsning som kommer fokusera på granskande reportage och på sikt även nyhetsförmedling.” På hemsidan finns ett längre tv-reportage om Räddningstjänsten i Södertörn, där tesen verkar vara att arbetet för mångfald och jämställdhet påverkar Räddningstjänstens förmåga att släcka bränder. Informationen om vilka som står bakom är knapphändig och består i stort sett bara av två namn: Reporter Jesper Johansson och ansvarig utgivare och fotograf Johan Frisk. Reportaget har tagits väl emot på de forum där invandring är en stor fråga, och i flera trådar pågår diskussioner där medlemmarna undrar vilka som står bakom Samhällsmagasinet. Någon googlade namnet Johan Frisk, kom till min sida och drog slutsatsen att jag var inblandad. Därav det stora antalet besökare.

Vem Samhällsmagasinets Johan Frisk är vet jag inte. En googling på mitt namn har hittills resulterar i två mer frekvent förekommande personer, förutom jag själv en utredningsledare och chef för polisens grova brottsgrupp i Jönköping. För övrigt en utmärkt utredare, om man får tro Leif GW Persson.

Vilka står då bakom Samhällsmagasinet? På deras Facebooksida ställer flera kommentatorer den frågan, utan att få svar. I en kommentar på Youtubekanalen skriver en företrädare att de snart ska berätta mer. Den som ringer Myndigheten för Radio och TV för att få veta mer om ansvarige utgivaren får svaret att Samhällsmagasinet inte har något utgivningsbevis. Då är det andra namnet, Jesper Johansson, en bättre ledtråd. Jesper Johansson har skrivit artiklar och gjort tv-inslag för Nya Tider, en högerextrem tidskrift som ges ut i pappersform en gång i veckan och i begränsad omfattning publicerar artiklar på sin hemsida. Nya Tider ges ut av Alternamedia, ett bolag som 2013 beviljades presstöd på 1 679 000 kronor. 2014 passerade tidningen gränsen för nästa nivå, och får nu 2 239 000 kronor per år. I årsredovisningen för 2014 finns en post som heter avsättningar, summan är på 30 000 kronor och gäller förpliktelser på balansdagen. Avsättningarna går enligt årsredovisningen till ett registersystem och ett filmprojekt. Fram till dess att redaktionen berättar vilka som står bakom är alltså den mest kvalificerade gissningen att det är Nya Tider som driver och/eller har grundat Samhällsmagasinet.