Revisorer

Varnade revisorer får lönelyft

Svenska Dagbladet fortsätter sin granskning av revisorerna. I dagens artikel granskas de revisorer som fällts i Revisorsnämnden. Enligt Svd har flertalet av de tio varnade revisorerna fått höjd lön efter varningen. De revisorer som granskats arbetar på någon av de fyra stora byråerna KPMG, Deloitte, Ernst & Young samt PWC. Det visar sig även att det finns täta band mellan den granskande nämnden och de fyra stora, något som i artikeln antyds kunna påverka nämndens arbete. I papperstidningen finns grafik med korta utdrag ur Revisorsnämndens eller Kammarrättens utlåtanden. Saknar dock mer information om vad de varnade revisorerna har gjort för att förtjäna varningen.

Än så länge har Svd:s granskning fokuserat på revisorernas löner. Kanske kommer kommande artiklar att ta upp vad slarviga revisorer med hundratals uppdrag betyder för möjligheten att bedriva brottslig verksamhet i aktiebolagsform. Sedan 1999 har revisorerna skyldighet att anmäla om de misstänker att det förekommer ekonomisk brottslighet. Hur ofta sker det?

 

Uppdaterad: Redaktionschefen twittrar att morgondagens del är en tyngsta hittills.

SvD granskar revisorerna

Svenska Dagbladets Näringsliv framstår allt tydligare som den piggaste av dagstidningarnas ekonomiredaktioner. Nu senast med en granskning av den underbevakade revisorsbranschen, där en revisor kan sitta på drygt 500 uppdrag. Min första kontakt med fenomenet revisorernas många uppdrag var när jag skrev om de så kallade annonsskojarna. När jag kollade upp revisorn för ett av bolagen hade han ett par hundra uppdrag. Han hade givetvis inte en aning om att det här bolaget var bluffmakare, men skulle genast avsäga sig uppdraget.

SvD efterlyser tips från läsarna inför den fortsatta granskningen.